środa, 4 lutego 2009

HAM RADIO DELUXE - Zdalna obsługa transcievera via internet.

INSTRUKCJA KONFIGURACJI - zdalnej obsługi transcievera via internet.

HAM RADIO DELUXE - Remote Server Configuration

Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham Radio Deluxe z możliwością sterowania radiem przez komputer i sieć komputerowa lub Internet. W przypadku połączenia Internetowego realizowanego przez modem od Neostrady (przykładowo) nie ma żadnego problemu, zaś w przypadku połączenia z Internetem poprzez bramę internetową wymagane jest odpowiednie skonfigurowanie routera. Należy w Panelu administracyjnym routera dodać regułę do Port Forwarding’u, która umożliwia dostęp do określonego portu TCP lokalnej maszyny (PC/Notebook) przez router. Normalnie nie ma możliwości dostępu do usług naszego komputera z Internetu, który stoi „za routerem”. Musimy dodać wpis, który odpowiada za przekierowanie ramek przychodzących z Internetu na port 7805 w routerze, na port 7805 komputera w sieci lokalnej.

Zakładając, że usługa będzie pracowała na domyślnym porcie 7805 (może to być inny port), w konfiguracji routera należy podać:
- Public Port (port zewnętrzny) – 7805
- Private Port (port wewnętrzny) - 7805
- Port Type (TCP / UDP) - TCP
- Host IP Address (IP Host'a) – adres IP naszego komputera


W konfiguracji komputera nie jest wymagane nic specjalnego, ważne jest aby połączenia na port 7805 nie były blokowane przez Zaporę Windows lub inny program typu firewall. Dobrze jest też mieć (w przypadku routera) adres IP w komputerze przypisany na stałe, aby się nie zmieniał.

Przy każdym połączeniu z Internetem otrzymujemy od providera inny numer publiczny IP. Przez tą niedogodność chcąc łączyć się przez Internet z naszym programem Ham Radio Deluxe trzeba znać aktualne IP zewnętrzne. W ustaleniu tego numeru pomoże Wam narzędzie http://mojadresip.pl/
Krok po kroku konfiguracja programu Ham Radio Deluxe:

1. Wejście do konfiguracji usługi.


2. Okno widoczne po uruchomieniu Remote Servers Configuration
Wciskamy Install


3. Usługa jest zainstalowana ale jeszcze nie uruchomiona
Wciskamy Configure


4. Okno konfiguracji (plik tekstowy do edycji)
Edytujemy na podstawie tego przykładu i zapisujemy ustawienia (zapisz i zamknij)
Następnie wciskamy Start, aby uruchomić usługę5. Usługa jest uruchomiona, Remote Server jest gotowy do pracy i czeka na połączenia.
Zamykamy konfigurację czerwonym krzyżykiem.

Następnym etapem jest konfiguracja połączenia ze zdalnym serverem. Nie sprawdzałem jeszcze czy można obsługiwać radio lokalnie i jednocześnie czy ktoś może się z nim łączyć zdalnie. Podczas moich prób program Ham Radio Deluxe pracował tylko z uruchomioną usługą Remote Server Configuration. Sterowanie lokalne radiem miałem wyłączone. Tworzymy nowe połączenie.Po wciśnięciu Connect pojawi nam się nowe okno

Wpisujemy adres IP zdalnego servera, na którym pracuje usługa Remote Server programu HRD.
Port na którym pracuje dana usługa, login użytkownika i hasło które zostało ustawione w konfiguracji.
Wszystkie te operacje możemy testować na jednym komputerze, nawet nie mając połączenia z Internetem ani sieci komputerowej jesteśmy w stanie sprawdzić poprawność działania usługi wpisując w pole adresu IP adres IP: 127.0.0.1 (tzw. adres pętli zwrotnej, localhost’a).

Gdy mamy wpisane IP, login, hasło i nr portu wciskamy Connect, pojawia się okno z informacją, że nastąpiło połączenie na porcie 7805 i że zostało uwierzytelnione.

Wciskamy OK i mamy już zdalny dostęp do transcievera. Wykorzystując interfejs do emisji cyfrowych bez problemu możemy również odbierać audio z transcievera wykorzystując komunikator Skype. Wystarczy, że na komputerze podłączonym do Internetu i radia uruchomimy Skypa’a i skonfigurujemy tak żeby automatycznie odbierał połączenia od znajomych. Jest to pierwsza wersja instrukcji, mam nadzieję, że nie jest zbyt chaotyczna.

Powodzenia SQ2LYF Przemek
(podziękowania dla SQ2EER, SP2XDQ i SQ6XL http://www.sq6xl.eu)

Brak komentarzy: